Vyhľadať
Vyhľadať
Vyhľadať
obr2

“Ach ten GRAFÉN” – hoax alebo reálna hrozba pre telo?   

Internet je doslova zaplavený rôznymi vedeckými, ale aj konšpiračnými článkami o graféne, oxide grafénu a jeho účinku na ľudské telo. Ako relatívne nový materiál vyvoláva grafén v kontexte možných účinkov na ľudské zdravie pochopiteľné pochybnosti. Vo vedeckej komunite panuje všeobecný konsenzus o potrebe ďalšieho výskumu vlastností a aplikácií grafénu, vrátane jeho bezpečnosti. Napísali sme pre Vás tento článok, aby sme v krátkosti zhrnuli hlavné popísané fakty a vedecké skúsenosti, ale aj našu osobnú skúsenosť z naturopatickej praxe a pomohli Vám zorientovať sa v tejto problematike.

Takže čo je to ten grafén?

oxid grafenu

Grafén patrí do rodiny uhlíkových materiálov. Je to monoatómová vrstva uhlíka v šesťuholníkovej konfigurácii. Grafén patrí medzi polokovy. Jeho vynález v roku 2004 priniesol Andrei Gejmovi a Konstantinovi Novosiolovi Nobelovu cenu za fyziku. Grafén sa podľa vedeckých štúdií dnešnej doby javí ako jeden z najsľubnejších materiálov vo vývoji nových technológií v širokej škále priemyselných, ale aj biomedicínskych odvetví. 

Nové výskumy, ako je napr. Graphene Flagship,  výskumná iniciatíva Európskej únie disponujúca rozpočtom vo výške 1 miliardy eur, skúmajú jeho použitie voflexibilných biomedicínskych elektronických zariadeniach, ktoré budú prepojené s ľudským telom. Použitie grafénu otvára nové možnosti pre vývoj autonómnych nanorobotov, ktorí sa môžu stať budúcnosťou cielenej medicínskej terapie, uvádzajú viaceré renomované štúdie. Modifikáciou grafénu, ktorá stojí určite za zmienku je tzv. oxid grafénu (GO), ktorý má napriek viacvrstvovej štruktúre podobné vlastnosti ako grafén, pričom viaže naviac atómy kyslíka a vodíka. Na rozdiel od hydrofóbneho grafénu predstavuje oxid grafénu tzv. hydrofilnú látku.

Ako sa grafén dostane do nášho tela?

Grafén alebo jeho oxid sa môžu dostať do nášho tela vdýchnutím, orálne (strava, voda, nápoje), cezkožu, ale najväčšiu dávku oxidu grafénu vieme do tela dostať injekčne, pokiaľ je oxid grafénu použitý ako nosná látka liečiva. Prítomnosť grafénu vo vakcínach Comirnaty (výrobca Pfizer-BioNTech) jehorúcou témou posledných rokov, no paradoxne táto skutočnosť bola výrobcom poprená a oficiálne nebola žiadnym certifikovaným laboratóriom preukázaná. Naopak, oxid grafénu ako nosnú látku dnes uvádzajú napríklad niektorí výrobcovia lokálnych anestéz pre použitie v stomatológii alebo aj niektorí výrobcovia inzulínov. Nasleduje celý zoznam liečiv, pričom popularita oxidu grafénu ako nosnej látky má v posledných rokoch stúpajúcu tendenciu. Logickým dôvodom je jeho vysoká biokompatibilita arozpustnosť. Finančné záujmy farmaceutického priemyslu sú asi zrejmý, aj keď možno paranoidný záver.

Čo sa teda v skutočnosti stane, ak sa grafén dostane do tela?

Je zrejmé, že toxikológia v nanosvete zaostáva za aplikáciami hnanými komerčnými záujmami. Pri skúmaní toho, ako sa grafén správa v tele, vedci analyzovali, ako sa rozkladá pôsobením bežného ľudského enzýmu – myeloperoxidázy alebo MPO. Ak sa v tele zistí cudzorodé teleso alebo baktérie, obklopia ho neutrofily (granulocyty patriace medzi biele krvinky), ktoré vylučujú MPO, čím sa eliminuje hrozba. Určité štúdie ukázali, že MPO môže úspešne biodegradovať oxid grafénu. Naopak, štruktúry z nefunkcionalizovaného grafénu sa považovali za odolnejšie proti degradácii. Jednoducho povedané, grafén by telo štandardne malo byť schopné identifikovať ako cudzorodú látku a vylúčiť ho v zmysle popísaného mechanizmu, ale pripúšťa sa, že určitá časť grafénu ostáva v krvnom obehu, prípadne sa uloží podobne ako ťažké kovy do vnútorných orgánov alebo tukových vrstiev. Dávam do pozornosti slovo štruktúry grafénu. Áno, telo je schopné častice grafénu vylúčiť, ale pokiaľ grafén z nejakého dôvodu začne v krvnom riečisku vytvárať väčšie štruktúry, začína predstavovať nebezpečenstvo pre telo obzvlášť pre cievny systém. Keďže sme si povedali, že sa budeme opierať iba o vedecké fakty, príčina štrukturalizácie grafénu nebola zatiaľ oficiálne objasnená. V kuloároch sa však špekuluje nad faktormi ako elektromagnetické žiarenie, 4G siete a pod. Fakt ale je, že grafén vytvára za určitých predpokladov v tele štruktúry, čo je veľký problém.

Je grafén viditeľný pod darkfield mikroskopom pri analýze kvapky krvi?

Samotné nanočastice grafénu sú veľmi malé na to, aby boli pozorovateľné darkfield mikroskopom pri analýze kvapky krvi. Každopádne nebezpečné štruktúrované zhluky grafénu, ktoré predstavujú problém, sú identifikovateľné pri analýze kvapky krvi celkom spoľahlivo ako „paličky“ alebo ojedinele aj ako veľké zhluky.

obr2

Ako mi môžu zhluky grafénu ublížiť?

obr3

Zhluky grafénu sú v krvnom riečisku nebezpečné rovnako ako zhluky ťažkých kovov. Môžu spôsobiť hlavne srdcovo-cievne príhody rôzneho charakteru, upchatie ciev, ale aj zhoršenie celkového stavu organizmu, chronických zápalov a chronických chorôb. Krvný obeh je zaťažovaný, pričom sa to prejavuje hlavne únavou, apatiou, zhoršením chronických bolestí a „starých zranení“ v tele, ale aj poruchami pamäte alebo psychickými poruchami. Podľa našich zistení z praxe to poškodzuje červené aj biele krvinky.

Ako si vieme pomôcť?

Grafén z tela odstrániť nevieme, ale pomocou Rife machine pôsobením cielených frekvencií v našom naturopatickom centre dokážeme preukázateľne rozptýliť a rozbiť zhluky grafénu v tele, pričom predpokladáme, že telo ako píšu vedci následne nanočastice dokáže identifikovať a vylúčiť štandardnou cestou prírodne samo. Pre tento účel vykonávame analýzu živej kvapky krvi pod darkfield mikroskopom pred a po frekvenčnej procedúre. Procedúra trvá 1 hodinu a klienti sa cítia následne výrazne lepšie, popisujú nárast energie a životnej sily.  Opakovaná analýza kvapky krvi sa robí štandardne ďalší deň, pričom preukázateľne zhluky častíc grafénu v krvi zmiznú. Zo skúsenosti, nie každý klient má pri pozorovaní živej kvapky krvi prítomné zhluky grafénu. Prítomnosť zhlukov grafénu pripisujeme nielen množstvu, ktoré sa klientovi dostane do tela, ale aj stavu imunitného systému, t.j. ako je telo schopné grafén identifikovať a ako cudzorodú látku ho aj spracovať a vylúčiť. V tomto procese je rozhodujúca výkonnosť imunitného systému, ale aj stav a výkonnosť pečene ako hlavného detoxikačného orgánu v tele.

Pre zistenie zhlukov grafénu v živej kvapke krvi darkfield mikroskopom a následné frekvenčné odstránenie sa objednajte  v Naturopatickej poradni:

Tel.: + 421 911 933 798, www.naturopat.sk, petra.salajova@naturopat.sk 

Mala som obdobie kedy som sa cítila veľmi zle. Pravidelne športujem, turistikujem. Zrazu som menej vládala, bola som unavená. V Naturopatickej poradni som si dala skontrolovať krv v ktorej sa objavil oxid grafénu a aj ťažké kovy. Absolvovala som tu hneď sedenie - frekvenčnú terapiu plazmový generátor, ktory odstraňuje oxid grafénu. Už v ten deň som pocítila zmenu, veľmi rýchlo sa mi vrátila sila, energia a stratila sa únava. Zmena bola naozaj výrazná. Absolvovala som na druhý deň kontrolu krvi a oxid grafenu zmizol. Nakoľko z dôvodu vonkajších vplyvov sa mi v krvi pravidelne objavuje oxid grafenu v nejakom množstve, chodím na prístroj podľa potreby opakovane a vždy pocitujem viac energie a silu. Ďakujem.
placeholder
Veronika Belková
Bratislava

Zdieľajte tento článok

0