0
0,00

Etický kódex poradcov pracujúcich pod ochrannou známkou Naturopatická poradna KK

Naturopat NP KK nepoužíva vo svojej praxi postupy, ktoré vedecká rada lekárskej komory ČR označila ako šarlatánstvo

Naturopat NP KK nepoužíva žiadne z metód merania kontaminácií a patogénnych organizmov na potvrdzovanie alebo vyvracanie lekárskych diagnóz, klienta upozorňuje na všetky limity týchto metód

Naturopat NP KK aktívne spolupracuje s lekármi a nikdy nenabáda klienta, aby sa vyhýbal lekárskym testom a vyšetreniam, aby ich oddiaľoval alebo ignoroval. Môže upozorňovať na ich limity, ale z princípu klienta od nich neodrádza

Naturopat NP KK nikdy nevydáva stravovaciu terapiu, akékoľvek manuálne, frekvenčné alebo biorezonančné kompenzácie a suplementáciu potravinovými doplnkami za liečivá a liečebné prostriedky

Naturopat NP KK v žiadnej zo svojich činností neporušuje zákony SR a legislatívu EU

Naturopat NP KK nikdy nezneužíva situácie chronicky alebo smrteľne chorých k svojmu obohateniu, vždy upozorní takého klienta, že v prípade použitia postupov naturopatickej detoxikácie u takto závažných problémov je výsledok vždy neistý

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Pinterest
0