TimeWaver Med

Prístroj, ktorý hľadá a odstraňuje príčiny problémov v informačnom poli človeka

timewaver med 1

TimeWaver umožňuje ihneď zistené možnosti optimalizácie problémov nakmitať do klientovho biopoľa (na základe kvantovej fyziky). Môže sa tak pracovať na niekoľkých úrovniach, nielen na tej fyzickej a orgánovej, ale aj duchovnej.

Jedinou kontraindikáciou TimeWaver Med je nedôvera klienta. Bez jeho súhlasu a dôvery nie je možné vykonávať žiadne merania ani optimalizácie.

Akonáhle je biopole človeka v TimeWaveri zaznamenané, je možné kedykoľvek skontrolovať stav klienta bez jeho fyzickej prítomnosti v poradni, je možné komunikovať iba elektronicky, telefonicky. A je možné zasielať optimalizácie kedykoľvek na želanie klienta.

Optimalizačné frekvencie je možné nahrať aj do obľúbenej hudby klienta, ktorú potom bude každý deň počúvať a dané frekvencie sa budú vysielať do tela a nahrávať sa do informačného poľa človeka. Ďalším nosičom nahraných frekvencií môže byť aj kameň – v praxi používame najčastejšie šungit, ktorý zároveň neutralizuje elektrosmog. Klient nosí tento kameň na tele, najčastejšie ako prívesok na krku, alebo vo vrecku.

TimeWaver je veľmi vhodný pre veľmi malé deti, ktoré sa inak nenechajú namerať na iných prístrojoch. Sken biopoľa človeka je rýchly a bezbolestný. Deti do 6tich rokov sa musia dostaviť minimálne s jedným z rodičov, pretože sa musí zaznamenať aj biopole rodiča, ideálne matky.

TimeWaver Med obsahuje viacjazyčnú databázu s viac ako 600 rubrikami a viac ako 1 000 000 záznamov a vzorov kmitania. Mimo iné obsahuje tieto integrované databázy:

Kde se stretáva telo s duchom

Analýza informačného poľa a obnovenie rovnováhy sa vzťahujú na desať úrovní človeka, okrem iného na úroveň tela, úroveň kmitania alebo frekvenčnú úroveň, elektrickú a energetickú úroveň tela na fyzikálnej úrovni a na čistú informačnú úroveň.

Siahajú až ku psychickej úrovni a úrovni vedomia ako k možným pôvodcom chorôb.

Každý orgán má elektromagnetické energetické pole, teda pole, ktoré je vytvárané elektrickými prúdmi a magnetickými poľami. Analýza orgánovej koherencie skúma v informačnom poli kvalitu tohto energetického poľa a tým aj napojenie konkrétneho orgánu na intaktné informačné pole klienta.

Tento systém umožňuje skúmať jednotlivé orgány do hĺbky. Databáza zahŕňa 52 kategórií ľudských systémov a celkovo 2334 detailov o jednotlivých orgánoch. TimeWaver analyzuje dôvody porúch v informačnom poli a triedi ich podľa 15 kategórií príčin chorôb. Systém dokáže tiež odporučiť vhodné kompenzácie v oblasti emócií, postojov, preparáty a postupy z mnohých oblastí od klasickej medicíny po homeopatiu, bylinné preparáty, potravinové doplnky, stravu a dokáže optimalizovať informačné pole človeka.

TimeWaver Med vníma telo ako celok.

Funkcia Aura fotografia a optimalizácia

Prístroj TimeWaver Med umožňuje aktuálne zaznamenanie energetických dráh organizmu (čakier) a zobrazí ich farebne ako auru. Veľmi dobre ukáže všetky energetické bloky a je možné posielať do biopoľa človeka optimalizačné programy a auru vyladiť.

23 371

Funkcia Timeline - časová os

23 369

Táto funkcia umožňuje rozkľúčovať životné udalosti, ktoré mali a stále majú negatívny vplyv na náš zdravotný problém. Emócie, traumy a myšlienky hrajú kľúčovú rolu pri uzdravení. Timeline vám pomôže pochopiť, kde sa ešte potrebujete myšlienkovo posunúť, čo máte pochopiť, s čím sa potrebujete vyrovnať, aby sa liečivé sily v organizme rozprúdili a nič sa v tele energeticky neblokovalo.

Funkcia My TimeWaver

23 372

Táto funkcia umožňuje z biopoľa človeka zaznamenať veľmi detailné informácie o súčasných negatívnych okolnostiach, ktoré ovplyvňujú náš zdravotný stav. Jedná sa o patogény, elektrosmog a geopatogénne zóny, myšlienkové a emocionálne a energetické bloky, vplyv znečistenia životného prostredia atď…

Funkcia Orgánová koherencia

23 373

Modul orgánovej koherencie hodnotí súvislosti všetkých orgánových polí a uvádza ich späť do rovnováhy.

Táto funkcia umožňuje veľmi detailnú prehliadku jednotlivých orgánov na veľký detail a zistenie kontaminácií, energetických blokov, neprirodzených polí, psychosomatických vplyvov, alergénov atď… Tento program je veľmi detailný, na rozdiel od Sensitivu pracuje s niekoľkonásobnou databázou (60x väčšou).

Chcete sa nás niečo opýtať, prípadne sa objednať? Zavolajte na 0911 933798 alebo vyplňte prosím tento formulár:

Vaše osobné údaje spracováva firma Naturopat s.r.o. a potrebujeme ich na účel spätného kontaktovania (právnym základom je oprávnený záujem). Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Pinterest
0