Vyhľadať
Vyhľadať
Vyhľadať

Pomoc s vývinovými poruchami dieťata

Kto sme?

Vitajte na stránkach Naturopatickej poradne Bratislava. Zaoberáme sa prírodnou detoxikáciou ťažkých kovov a chemikálií, odstraňovaním vírusov, baktérií, parazitov a plesní a meraním a analýzou zdravotných charakteristík. Naturopatia je forma alternatívnej medicíny, ktorá odstraňuje z tela človeka všetko to, čo tam nepatrí a vďaka tomu umožní telu naštartovať samoozdravné procesy.

Vývinové poruchy detí:

oneskorený alebo narušený vývin reči, ADD – porucha pozornosti, ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou, poruchy učenia ako dysgrafia, dyslexia a iné “dys”.

Z pohľadu naturopata sú vývinové poruchy detí dôsledok deficitu niektorých látok, ktoré potrebuje nervová sústava pre svoj vývoj u dieťaťa.  Čoraz častejšie sa vyskytujú u mladých ľudí a detí. V súčasnosti už každý desiaty človek trpí nejakou formou týchto porúch.

Dôležitú úlohu taktiež zohrávajú toxické látky, ktoré “atakujú a preťažujú” nervovú sústavu. Taktiež je to možná prítomnosť vírusov, baktérií a parazitov – častokrát sú príčinou narušeného nedokonalého trávenia a následného deficitu látok potrebných pre správne fungovanie nervovej sústavy. Základom je teda správne vstrebávanie živín a trávenie.  Preťaženie a nefunkčnosť nervového systému sa môže prejaviť na schopností vnímať, sústrediť sa, rozprávať a učiť sa. Úlohou naturopata je zistiť, ktoré látky v tele chýbajú, ktoré patogény (vírusy, baktérie, parazity) a toxíny preťažujú nervovú sústavu a odstrániť ich z tela. 

 

Celkovo sa tieto poruchy u detí dajú zhodnotiť a zhrnúť do týchto hlavných problematických oblastí:

  • nedostatočný príjem nutrične dôležitých látok
  • nedokonalé trávenie a vstrebávanie živín
  • nevhodná črevná flóra (premnožená kandida/ plesne a pod.)
  • preťaženie nervovej sústavy toxínmi a patogénmi (vírusy, baktérie, parazity)

Ako riešiť vývinové poruchy detí?

Najskôr je potrebné zistiť ktoré nežiaduce látky a patogénne organizmy sa v tele nachádzajú, prípadne ktoré látky sú v deficite. Na tento účel používame biorezonančný prístroj Sensitiv Imago, klasifikovaný ako Medical Device Class IIA. Dokáže po jednotlivých orgánoch zmerať záťaže toxínmi, ťažkými kovmi, chemikáliami, vírusmi, parazitmi a zhodnotí percentuálne fungovanie jednotlivých orgánov alebo sústav. Tiež meria niektoré krvné ukazovatele ako je cholesterol, hemoglobín, železo, bilirubín a pod. Zároveň zisťuje aj alergény.

Na základe meraní navrhneme postup riešenia, tak aby sa odstránili vyvolávajúce príčiny, čo umožní telu dostať sa do rovnováhy a plnej výkonnosti. Naše odporúčania sú overené na tisícoch klientov, používame postupy p. Mgr. Kateřiny Konrádovej, ktorá naturopatiu v ČR a SR zakladala a venuje sa jej už viac ako 20 rokov. Postupy kombinujeme so znalosťou ortomolekulárnej medicíny a postupmi od Dr. Dietricha Klinghardta, používame tiež v kombinácii s dietologickými smermi z USA a Európy, ako napr. Body Ecology Diet, GAPS diéta a pod..

Na základe výsledkov merania prístrojom Sensitiv Imago Vám odporučíme odstrániť zistené patogény pomocou plazmového generátora, podporíme oslabené orgány a prečistíme ich od toxických látok a metabolických odpadov. Doplníme látky, ktoré nervovej sústave chýbajú – minerály, stopové prvky, vitamíny, prípadne ďalšie látky, ktoré telo potrebuje pre svoje fungovanie.

Taktiež Vám odporučíme v rámci spôsobov učenia, prepojenia pravej a ľavej hemisféry, konkrétne formy terapie prostredníctvom cvikov, aktivít pre deti aby mozok mal možnosť vytvárať správne neurologické prepojenia.

Pozrite si video, ktoré vysvetľuje princípy a fungovanie biorezonancie a plazmového generátora. Video je v českom jazyku.

Čo môžete očakávať?

Z mojich osobných skúseností a skúseností klientov sa ukazuje, že keď sa podniknú všetky horeuvedené opatrenia, tak výsledky na seba nenechajú dlho čakať. Zlepšenia po stránke rečových schopností, učenia, pozornosti, koncentrácie či ukľudnenia sa dostavujú do 1-2 mesiacov. Zlepšuje sa súbežne často aj motorika. Pri dlhodobejšej “spolupráci” je možné aj úplné zbavenie sa diagnózy. Včasná intervencia tiež zohráva dôležitú úlohu.

Osobná skúsenosť

Ja osobne som videla u svojho syna veľký posun vo vnímaní a koncentrácii a aj začiatky rozprávania po úprave stravy a následnom doplnení niektorých nutrientov. Musím povedať, že vždy ma poteší a dojme keď vidím takéto zmeny aj u svojich klientov- detí a spomeniem si na svoj začiatok.
Petra Salajová

Niekto by mohol povedať, že s takýmito poruchami môže žiť dieťa vcelku dobre, že sú aj horšie stavy a nie je potrebné na niečom pracovať. Avšak čo keby sa dieťaťu učilo v živote ľahšie nové veci? Bolo by kľudnejšie, spokojnejšie, ľahšie by vyjadrovalo svoje pocity a myšlienky. Je potrebné si uvedomiť, že problém nemusí zmiznúť sám od seba – že dieťa z poruchy časom „vyrastie“ alebo zameškané „dobehne“. Mnohé problémy majú pôvod v príčinách, ktoré sa dajú riešiť naturopatickým spôsobom hneď.

Kontaktujte nás, dieťaťu sa dá pomôcť už teraz!

Chcete sa nás niečo opýtať, prípadne sa objednať? Zavolajte na 0911 933798 alebo vyplňte prosím tento formulár:

Vaše osobné údaje spracováva firma Naturopat s.r.o. a potrebujeme ich na účel spätného kontaktovania (právnym základom je oprávnený záujem). Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Pinterest
0